Miljööverdomstolen

Saturday, 01 November, 09:07

Nyheter om Miljööverdomstolen

Sortering: Relevans | Senaste
Helsingborgs Dagblad - 15 okt 14 kl. 16:32

Vege å till högsta instans

Kritiserad miljödom ska avgöras av Mark- och Miljööverdomstolen..

Trelleborgs Allehanda - 27 okt 14 kl. 06:30

Husägare vann strid om klippning

Den fastighetsägare i Skåre som klippt gräset på sin egen mark har inte begått något brott mot strandskyddet. Fastighetsägaren frias i mark- och Miljööverdomstolen.
Ärendet är det mest segdragna i kommunens mångåriga kampanj för att säkerställa allmänhetens tillgång till strandskyddat område.

SR - 09 okt 14 kl. 16:01

Förhandlingar om bullernivåer kring Arlanda

Miljövillkoren för Arlanda flygplats är under ny prövning i Mark och Miljööverdomstolen. I tre dagar har domstolen haft förhandlingar på Arlanda. Främst gäller det hur mycket buller de kringboende ska tåla och hur bullret kan begränsas.

GöteborgsPosten - 14 okt 14 kl. 05:00

Ny prövning kan försena Hisingsbron

Kritiken mot den planerade Hisingsbron är stor. Avgörandet ligger nu hos Mark- och Miljööverdomstolen i Stockholm. En ny prövning kan försena byggstarten..

GöteborgsPosten - 14 okt 14 kl. 05:00

Ny prövning kan försena bygget av Hisingsbron

Kritiken mot den planerade Hisingsbron är stor. Avgörandet ligger nu hos Mark- och Miljööverdomstolen i Stockholm. En ny prövning kan försena byggstarten..

Nya Wermlands Tidningen - 07 okt 14 kl. 09:32

Kommunen överklagar brotillstånd

Kristinehamn kommun överklagar beslutet att tillåta en ny lägre bro över Göta älv. Ärendet blir nu en fråga för Mark- och Miljööverdomstolen..

Hela Gotland - 08 okt 14 kl. 15:35

Nya kalkrättegångar till våren

Förhandlingarna om kalkstensbrytningen på Gotland föreslås tas upp i Mark- och Miljööverdomstolen till våren. Först ut blir SMA Minerals ansökan om brytning vid Stucks, och därefter Nordkalks ansökan om brott vid Ducker..

UNT - 24 sep 14 kl. 18:00

Vill ha skadestånd av kommunen

En fastighetsägare känner sig förföljd av Tierps kommun och yrkar i ett yttrande till Miljööverdomstolen, MÖD, på 100 000 kronor i skadestånd för det lidande han anser att kommunens agerande orsakat familjen..

Kristianstadsbladet - 14 okt 14 kl. 07:00

Beslut om HVB-hem upphävs

Bromölla kommun avslog en bygglovsansökan om att göra om en villa till ett gruppboende. Nu upphäver länsstyrelsen beslutet och vill att nämnden ska göra om handläggningen.
Den var den 19 februari som myndighetsnämnden avslog en ansökan om att bygga om en bostad på Nils Måns väg i Bromölla till ett gruppboende – ett boende för asylsökande barn och ungdomar på flykt samt för barn och ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd.

Hela Gotland - 09 sep 14 kl. 16:09

"Det är rullgardinen ner"

Miljörörelsen jublar men på Nordkalk var det desto dystrare stämning efter tisdagens besked om att ärendet om kalkbrytningen i Bunge går vidare till Mark- och Miljööverdomstolen..

Kristianstadsbladet - 09 sep 14 kl. 15:15

Kalkbrytningen prövas på nytt


Den segslitna striden om kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland fortsätter. På tisdagen meddelade Mark- och Miljööverdomstolen prövningstillstånd i fallet, vilket innebär att målet kommer att tas upp i domstol än en gång.Den förra vändan avslutades i juni i år då den lägre instansen mark- och miljödomstolen sade ja till kalkbrytning i skogen, ett beslut som överklagades av Naturvårdsverket och ett antal miljöföreningar.

SN - 16 sep 14 kl. 15:26

Nya turer kring hästkrematorium

Boende vill att Mark- och Miljööverdomstolen prövar ärendet kring det omdiskuterade häst- och smådjurskrematoriet i Norrtorp utanför Ålberga..

ÖstersundsPosten - 21 sep 14 kl. 21:53

Nyupptäckta örnrevir positivt för exploateringen i Örndalen?

Enligt exploatörerna finns inom en tvåmilsradie från området minst sju besatta kungsörnsrevir, två fler än ursprungligen känt. Det kungsörnsrevir som ligger närmast den planerade anläggningen bedöms ha goda möjligheter att förbli bebott vid en utbyggnad, övriga revir berörs inte alls. Länsstyrelsen i Jämtland har tillstyrkt projektet, vilket har överklagats, och det ligger nu för slutgiltigt avgörande hos Mark- och Miljööverdomstolen..

BT - 09 sep 14 kl. 15:15

Kalkbrytningen prövas på nytt

Den segslitna striden om kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland fortsätter. På tisdagen meddelade Mark- och Miljööverdomstolen prövningstillstånd i fallet, vilket innebär att målet kommer att tas upp i domstol än en gång. Den förra vändan avslutades i juni i år då den lägre instansen mark- och miljödomstolen sade ja till kalkbrytning i skogen, ett beslut som överklagades av Naturvårdsverket och ett antal miljöföreningar.

Hela Gotland - 09 sep 14 kl. 14:00

JUST NU: Besked om kalkbrytningen på norra Gotland

Vid 14.00 kommer beskedet om mark- och Miljööverdomstolen kommer medge prövningstillstånd..

Hela Gotland - 09 sep 14 kl. 15:10

Landshövdingen om beskedet

- Vi är nöjda med detta besked, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård om att Mark- och Miljööverdomstolen har meddelat prövningsstillstånd i målen som gäller Nordkalk AB och SMA Svenska Mineral..

DN - 09 sep 14 kl. 15:30

Kalkbrytningen prövas på nytt

Den segslitna striden om kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland fortsätter. På tisdagen meddelade Mark- och Miljööverdomstolen prövningstillstånd i fallet, vilket innebär att målet kommer att tas upp i domstol än en gång..

Helsingborgs Dagblad - 09 sep 14 kl. 15:17

Kalkbrytningen prövas på nytt

Den segslitna striden om kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland fortsätter. På tisdagen meddelade Mark- och Miljööverdomstolen prövningstillstånd i fallet, vilket innebär att målet kommer att tas upp i domstol än en gång..

SvD - 09 sep 14 kl. 15:15

Kalkbrytningen prövas på nytt

Den segslitna striden om kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland fortsätter. På tisdagen meddelade Mark- och Miljööverdomstolen prövningstillstånd i fallet, vilket innebär att målet kommer att tas upp i domstol än en gång..

DalaDemokraten - 09 sep 14 kl. 15:15

Kalkbrytningen prövas på nytt

Den segslitna striden om kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland fortsätter. På tisdagen meddelade Mark- och Miljööverdomstolen prövningstillstånd i fallet, vilket innebär att målet kommer att tas upp i domstol än en gång..

ÖstersundsPosten - 09 sep 14 kl. 15:15

Kalkbrytningen prövas på nytt

Den segslitna striden om kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland fortsätter. På tisdagen meddelade Mark- och Miljööverdomstolen prövningstillstånd i fallet, vilket innebär att målet kommer att tas upp i domstol än en gång..

Hela Gotland - 09 sep 14 kl. 14:45

Nordkalk: "Vi respekterar processen"

Efter beslutet att Mark- och Miljööverdomstolen kommer att ompröva SMA Minerals och Nordkalks ansökan om att få bryta kalk på norra Gotland kommenterar Nordkalk beskedet:.

Hela Gotland - 09 sep 14 kl. 16:07

Frågan om kalkbrytning långt ifrån avgjord

Oavsett resultatet av domarna från Mark- och Miljööverdomstolen, så kan det ta lång tid innan frågan om kalkbrytning på norra Gotland är avgjord..

Hela Gotland - 08 sep 14 kl. 17:55

Oro för kommande Nordkalksdom

På tisdag beslutar mark- och Miljööverdomstolen om de kommer att gå vidare med överklagandena av Nordkalks planerade kalkbrott i Ojnareskogen. Båda sidor är oroliga för vad domen kommer att säga..

GöteborgsPosten - 28 aug 14 kl. 12:01

Nu: Bergtäkt får tillstånd i Arendal

Miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens beslut och ger Swerock rätt att anlägga en bergtäkt och ta ut 13 miljoner ton ur Ardalsberget på Hisingen..

GöteborgsPosten - 28 aug 14 kl. 12:01

Bergtäkt får tillstånd i Arendal

Miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens beslut och ger Swerock rätt att anlägga en bergtäkt och ta ut 13 miljoner ton ur Ardalsberget på Hisingen..

Skånskan - 29 aug 14 kl. 18:31

Tre vindkraftverk byggklara

Mark och Miljööverdomstolen beviljar inte prövningstillstånd för de som överklagat bygglovet för de tre vindkraftverken i Bäretofta ett par kilometer öster om Lövestad..

Barometern - 06 sep 14 kl. 08:42

Detaljplanen för hamnen prövas inte

Detaljplanen för Linnéuniversitetets byggande av nya lokaler i Ölandshamnen har vunnit laga kraft. Miljööverdomstolen ger inte de sex privat­personerna som överklagat Miljödomstolens dom prövningsrätt i den högre instansen. Det innebär att detaljplanen för kvarteret Eldaren nu har vunnit laga kraft.

Helsingborgs Dagblad - 20 aug 14 kl. 13:56

Bolmentunnelns dom står fast

Femårig tvist om läckande grundvatten avgjord av Miljööverdomstolen..

Barometern - 09 sep 14 kl. 06:14

Maxis nybygge kan gå i stöpet

Ica Maxis planerade handelsområde kan gå i stöpet. Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen för området. Tidigare har både Oskarshamns kommun och länsstyrelsen godkänt detaljplanen för fastigheten Blåmesen 13.

Trelleborgs Allehanda - 30 jul 14 kl. 19:30

Husägare klagar på avgift

Arkivfoto: Sara Johari
Den fastighetsägare i Skåre som enligt kommunen brutit mot strandskyddsreglerna genom att klippa gräs, sätta ut en bänk och plantera vresrosor har överklagat beslutet till Mark- och Miljööverdomstolen.
Det har TA skrivit om tidigare. Nu överklagar fastighetsägaren även den tillsynsavgift som kommunen kräver för att man varit ute och tittat på fastigheten.

Trelleborgs Allehanda - 20 jul 14 kl. 07:30

Slutligt nej till vindkraftverk

Arkivfoto: Tomas Nyberg
Det blir inget prövningstillstånd i mark- och Miljööverdomstolen för företaget som vill bygga vindkraftverk i Fjärdingslöv. Det innebär att det inte blir något verk eftersom beslutet inte kan överklagas.
Det var i juni förra året som samhällsbyggnadsnämnden avslog Eolus vind AB:s ansökan om bygglov för ett 100 meter högt vindkraftverk ungefär 500 meter från byn Fjärdingslöv.

SmålandsPosten - 26 jul 14 kl. 09:36

Klagomål mot vindkraft drivs till domstol

Föreningen Vi är missnöjda med hur länsstyrelsen hanterat klagomål på vindkraftsparkerna Tvinnesheda-Badeboda. Medlemmar driver nu klagomålen i domstol. – Som vi ser det skötte inte länsstyrelsen kontrollprogrammet när man gett tillståndet.

Trelleborgs Allehanda - 30 jun 14 kl. 16:09

Miljööverdomstolen tar upp fall med gräsklippning

Arkivfoto: Sara Johari
Får man klippa gräset utanför tomten i Skåre utan att det strider mot strandskyddet? Nej, tycker samhällsbyggnadsnämnden. Ja, tycker fastighetsägaren.

Barometern - 26 jul 14 kl. 10:16

Översvämning kan stå kommunen dyrt

Fler husägare i Björnhovda kommer nu kräva kommunen på skadestånd för översvämningarna hösten 2010. Pengar som skulle gått till VA-utbyggnaden. Domen i VA-nämnden kom som en bomb för kommunen i tisdags.

Nyteknik - 18 jun 14 kl. 14:51

LKAB får grönt ljus för ny gruva

Mark- och Miljööverdomstolen ger LKAB tillstånd för gruvbrytning i Mertainen, en av tre planerade gruvor i Svappavaara utanför Kiruna..

DI - 18 jun 14 kl. 14:16

LKAB får grönt ljus för ny gruva

Mark- och Miljööverdomstolen ger LKAB tillstånd för gruvbrytning i Mertainen, en av tre planerade gruvor i Svappavaara utanför Kiruna..

ÖstersundsPosten - 18 jun 14 kl. 14:11

LKAB får grönt ljus för ny gruva

Mark- och Miljööverdomstolen ger LKAB tillstånd för gruvbrytning i Mertainen, en av tre planerade gruvor i Svappavaara utanför Kiruna..

DalaDemokraten - 18 jun 14 kl. 14:11

LKAB får grönt ljus för ny gruva

Mark- och Miljööverdomstolen ger LKAB tillstånd för gruvbrytning i Mertainen, en av tre planerade gruvor i Svappavaara utanför Kiruna..

SvD - 18 jun 14 kl. 14:11

LKAB får grönt ljus för ny gruva

Mark- och Miljööverdomstolen ger LKAB tillstånd för gruvbrytning i Mertainen, en av tre planerade gruvor i Svappavaara utanför Kiruna..

SvD - 18 jun 14 kl. 14:11

LKAB får grönt ljus för ny gruva

Mark- och Miljööverdomstolen ger LKAB tillstånd för gruvbrytning i Mertainen, en av tre planerade gruvor i Svappavaara utanför Kiruna..

UNT - 18 jun 14 kl. 14:11

LKAB får grönt ljus för ny gruva

Mark- och Miljööverdomstolen beviljar tillstånd för LKAB att bedriva gruvbrytning i Mertainen, en av tre planerade gruvor i Svappavaara utanför Kiruna..

Helsingborgs Dagblad - 18 jun 14 kl. 14:17

LKAB får grönt ljus för ny gruva

Mark- och Miljööverdomstolen ger LKAB tillstånd för gruvbrytning i Mertainen, en av tre planerade gruvor i Svappavaara utanför Kiruna. Domstolen anser att LKAB:s ansökan lever upp till miljökraven. Tillståndet gäller brytning och bearbetning av 15 miljoner ton malm per år i Mertainen.

Sydsvenskan - 10 jun 14 kl. 15:14

Klart för kärnavfall i Barsebäck

Mark- och Miljööverdomstolen ger Eon rätt att bygga ett mellanlager för kärnavfall vid Barsebäcksverket.
Därmed är Kävlinge kommuns möjligheter att stoppa bygget nästan uttömda.
– Nu känns det kört, säger Bygg- och miljönämndens ordförande Thomas Lövskog (M)..

TA - 18 jun 14 kl. 14:11

LKAB får grönt ljus för ny gruva


Mark- och Miljööverdomstolen ger LKAB tillstånd för gruvbrytning i Mertainen, en av tre planerade gruvor i Svappavaara utanför Kiruna.Domstolen anser att LKAB:s ansökan lever upp till miljökraven. Tillståndet gäller brytning och bearbetning av 15 miljoner ton malm per år i Mertainen.Om oss

Nyhetspressen är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Nyhetspressen.se besöks mer än 100000 gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.